Responsabilitat social

Des del Bescuit volem contribuir activament a ajudar aquells col·lectius i persones que més ho necessiten.

És per això que procurem dur a terme diverses iniciatives solidaries, i destinar una part dels nostres recursos a totes aquelles persones més necessitades, així com tenir cura del medi ambient, i col·laborar de manera altruista amb diverses organitzacions, associacions i clubs del nostre entorn.