Punts solidaris

Des de ja fa molt temps al Bescuit hem editat una col·lecció de punts de llibre solidaris, els beneficis dels quals van destinats íntegrament a accions de caràcter solidari. Concretament els diners es destinen a l’Organització de les Missioneres del Cor de Maria.